Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:23/01/2013


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, gelen tasarıda, çok özenli bir şekilde mahkûmlar ve hükümlülerden söz ediliyor. Burada "tutuklular" sözcüğünün ayrıca kullanılmadığı dikkati çekiyor. Türkiye'de tutuklu olmak, mahkûm ve hükümlü olmaktan daha ağır hâle geldi, âdeta, tutukluluk infaza dönüştü. Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu, günümüzde tutuklu olup canıyla uğraşırken salıverilmeyen aydınlarımıza birine örnek gösterilebilir. Bu kanunun tutukluları kapsayıp kapsamadığını açıklamanızı rica ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.