Konu:Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:18
Tarih:08/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, 17.38'de ara verdiniz on dakika için. Şimdi tam elli bir dakika? Bu Meclisi çocuk oyuncağına çeviriyorsunuz. Maalesef bu, Meclis Başkanlığının yönetimsizliğinden kaynaklanıyor. Usulüne uygun olmayan raporlar geliyor buraya. Buraya ciddi bir komisyon ve hükûmet gelip oturmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısına olgunlaşmış bir komisyon metni, raporu gelmiyor ve siz zorluyorsunuz, milletvekilleriyle alay ediyorsunuz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi alay yeri mi?

BAŞKAN - Sözleriniz tutanaklara geçti Sayın Genç.

Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim?

BAŞKAN - Sözleriniz tutanaklara geçti.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya tutanaklara geçmesi değil kafanıza geçmesi lazım. Bu kafanızı toparlamanız lazım.

BAŞKAN - Sözleriniz sizinle mütenasip sözler efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin onuruna yakışır bir yönetim göstermeniz lazım.

BAŞKAN - Sizinle müsemma, mütenasip sözler efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, bakın, ara veriyorsunuz AKP Grubu önerge getirsin diye. Böyle bir şey olur mu?