Konu:AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:23/01/2013


AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, AKP Meclisin yasama yetkisini elinden alıyor yani 15 maddelik,14 maddelik bir kanun maddesi, temel kanun olamaz. Aslında temel kanunla ilgili uygulamalar da yanlış. Temel kanunda maddelerin görüşülmeyeceğine dair bir hüküm yok, maddeler üzerinde konuşulmayacağına dair bir hüküm yok. Sadece önerge sayısı 5'ten 2'ye indiriliyor ve bu olması lazımken, AKP hep yanlış uygulama yapmış ve maddeleri müzakeresiz geçirmeye çalışıyor. Bu maddelerin aslında burada okunması? Temel kanun olunca madde okunmuyor, ondan sonra önerge de doğru dürüst verilmiyor, iktidar partisinin sayısal çoğunluğuna dayanarak Meclisin yasama yetkisi tamamen kaldırılıyor. Burada Meclis Başkanlığının bir yetkisi var yani gelen bir kanunun temel kanun niteliğine sahip olup olmadığının. Bence, Başkanlık Divanınca bir değerlendirilmesi lazım ki bu önergeyi işleme koysun. Yoksa ki sayısal çoğunluğu var yani onlar "kadını da erkek yaparız, erkeği de kadın yaparız" diye burada getirirler önergeyi geçirirler, bunlardaki mantık bu. Dolayısıyla, Başkanlığın burada bir değerlendirme yapması lazım, değerlendirme sonucuna göre bir işlem yapması lazım. Şimdilik bunu söylüyorum.

Teşekkür ederim.