Konu:Isparta Milletvekili Recep Özel'in Bazı İfadelerini Çarpıttığına İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:56
Tarih:23/01/2013


ISPARTA MİLLETVEKİLİ RECEP ÖZEL'İN BAZI İFADELERİNİ ÇARPITTIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın AKP milletvekilinin yaptığı şey, buradaki tartışma ve münazara usulüne hiç uygun değildir. Sözünü ettiğim gerici zihniyet "Avrupa nüfusunun üçte 1'inin nesebi gayrisahih." diyebilecek kadar kendini kaybetmişlerin zihniyetidir.

Ben dinimizin devrimci niteliğini söyledim. Dinimizden buraya gerekçe göstermeye gayret ederek bu küfürbaz tavrı temellendirmeye çalışanlara "gerici" dedim. Dolayısıyla, beni inançla karşı karşıya getirmeye teşebbüs eden bu girişimi kınıyorum. Bu Meclis çatısı altında böyle konuşulamayacağını bir kez daha dile getirmek istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.