Konu:BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 338 sıra sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum.

İktidara geldiğimiz günden itibaren yapmış olduğumuz yerel yönetimler reformuyla tarihe imza attık ve yerel yönetimlerin teşkilatlanması, işleyişi, etkinliği ve sürekli yaptığımız icraatlarla gündemimizde oldu.

Şimdi, yeni bir kanun tasarısıyla bir kez daha milletimizin karşısındayız ve "Bu kanun tasarısı neler getiriyor?" diye dönüp baktığımızda, hâlihazırda görev yapan mevcut on dört büyükşehir belediyemizin sınırlarıyla birlikte il sınırlarını da genişletiyoruz; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Samsun, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya illerimizin il sınırlarına genişlik getiriyoruz. Nüfusu 750 binin üzerinde olan illerimizi de büyükşehir yapıyoruz; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Manisa, Maraş, Mardin?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - İl sınırlarına değişiklik getirmiyorsunuz, il sınırları aynı kalıyor.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - ?Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Malatya. Büyükşehirlerde özel idareler, beldeler ve köyleri kaldırıyoruz. Özel idare işleri büyükşehre devrediliyor, beldeler ve köyler mahalleye dönüşüyor. Büyükşehir olmayan 52 ilde nüfusu 2 binden az olan beldeler kapatılıyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Özel idareler büyükşehre devrolmuyor, yanlış söylüyorsunuz.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Belediyelerin mahalleye dönüşen köylere on yıl süreyle gelirlerinin yüzde 10'u kadar altyapı yapmaları öngörülüyor. Mahalleye dönüşen köylerde yapılar için ruhsatlandırma kolaylığı getiriyoruz. Köylerdeki evler, hayvancılık tesisleri, bakkal, fırın, kahve, lokanta gibi işyerlerine ruhsat verilmesi söz konusu oluyor. Köylerdeki yapı stoku ruhsatlı hâle getiriliyor, böylece köylülerimiz "Ne zaman evimiz başımıza yıkılacak?" korkusunu artık yaşamayacaklar.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Evlere böyle, Van'da belediye başkanlarınız, Erciş'te ruhsat vermişti, ne oldu? Yıkıldı.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) -  Sınırdaşlık ve mesafe şartıyla hangi ilçenin mahallesi olacağı karara bağlanıyor ve orman köylerinin ve köylüsünün hakları aynen korunuyor.

Payların dağıtımında büyükşehir belediyelerinin ve büyükşehir ilçe belediyelerinin yüzölçümleri dikkate alınıyor. Böylece, dağıtımlarda daha dengeli, daha adil bir sonuca ulaşılması hedefleniyor.

Şu anda büyükşehirler için tahsil  edilen vergilerden aktarılan yüzde 5'lik bütçe payı yüzde 6'ya çıkarılıyor, köylerde belediye vergi ve harçları beş yıl süreyle alınmaması öngörülüyor ve ilçe belediyelerin genel bütçeden aldıkları pay ise yüzde 2,5'tan 4,5'a ulaşıyor. Yani bütün dünya krizi yaşarken, maaşlarda indirime giderken Türkiye, belediyelerin önünü açıyor ve daha fazla hizmet imkânı sağlıyor.

Hatırlarsanız geçmiş dönemlerde muhalefet milletvekillerimiz aynen bu kürsüden şöyle sesleniyordu: "Urfa, Denizli, Malatya neden büyükşehir olmuyor? Hakkımızı istiyoruz."diye seslenen milletvekillerimiz vardı.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hepsi olsun, hepsi. Söylüyoruz, hepsini  yapalım.

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - İşte şimdi, AK PARTİ İktidarı bir kez daha bu illere, hak eden illere büyükşehir unvanını ve statüsünü veriyor, bir kez daha AK PARTİ milletimize hak ettiği değeri veriyor.

Bildiğiniz gibi, büyükşehir olacak iller arasında benim ilim Malatya da bulunuyor ve 14 milletvekili arkadaşımızla birlikte verdiğimiz teklif tasarımızda birleştirildi. Malatya'mız rahmetli Özal'ın da bir rüyası olarak uzun yıllar boyunca büyükşehir olmayı bekledi, şimdi, inşallah bu rüya gerçek olacak. 757 bin nüfusu, yüzde 41 istihdam oranıyla, yüzde 49,3'lük büyüme hızıyla büyükşehir olacak. Aslında Malatya zaten bizim gönlümüzde büyükşehirdi. İşte bu Malatya sizce büyükşehir olmayı hak etmiyor mu? Maraş hak etmiyor mu; Urfa, Denizli, Van hak etmiyor mu? Muhalefet milletvekillerine soruyorum: Büyükşehir olmayı hak eden bu şehirlere gittiklerinde hangi yüzle gidecekler? "Siz büyükşehir olmayı hak etmiyorsunuz, buna muhalefet ettiğimiz için?"

ALİM IŞIK (Kütahya) - Büyükşehir değil, büyük zehir bu!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Nasıl milletvekili olarak seçmenlerinin karşısına gidecekler?

SADİR DURMAZ (Yozgat) - Sen köylere gidince nasıl anlatacaksın vergileri; söyle bakalım!

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kanun tasarımızla yerel yönetimlerimizi güçlendiriyoruz. Güçlenen yerel yönetimler daha güçlü uygulanan yerinden yönetim ilkeleri demektir. Kaynaklarımızın daha verimli kullanılması için güçlü bir adım atıyoruz. Daha verimli kullanılan kaynaklar, artan imkânlarla daha iyi verilen kamu hizmeti demektir. Daha iyi verilen kamu hizmeti ise daha yüksek yaşam standartları anlamına gelmektedir ve hizmet planlamasını tek elde toplayarak 29 ilimizde yönetimin sadeleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması için bir başlangıç yapıyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ben bu Büyükşehir Yasa Tasarısı'nın inşallah kanunlaşarak hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.