Konu:MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 242)
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:27/02/2013


MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 242)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, az önce sordum, cevap alamadım, tekrar soruyorum: Gübre fiyatlarının indirilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Şu anda gübre atma zamanı, yüzde 25 zam geldi. Konyalı çiftçi diyor ki: "Sayın Bakan hayvan ithal ediyor, saman ithal ediyor, gübre ithalatıyla ilgili düzenleme yapıp fiyatları düşürecek mi?"

İkinci sorum: Mera niteliğinde olup da tapulu olan arazilerle ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü bu tür yerlerin tasarrufunda köylüler ile tapu sahibi arasında ciddi sıkıntılar çıkmaktadır.

Teşekkür ediyorum.