Konu:MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 242)
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:27/02/2013


MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 242)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, geçen hafta sonu ben Konya'daydım. Konya'da çiftçiler gübre fiyatlarından dert yanıyorlar. Diyorlar ki: "Sayın Bakanımıza sorun, havyan fiyatları, et fiyatları artınca canlı hayvan ithal ediliyor, saman fiyatları artınca saman ithal ediliyor. Şu anda gübre zamanı. 42 liralık gübre 52 liraya çıktı, yüzde 25 zam geldi. Dolayısıyla, gübre için, fiyatların düşürülmesi için özel bir ithalat rejimi düşünüyor musunuz, vergi indirimi düşünüyor musunuz?"

İkinci bir konu Sayın Bakanım: Mera vasfında olup tapulu bazı araziler var. Bunların sürülüp ekilmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar çıkıyor. Bu konuyla ilgili bir çözüm öneriniz var mı?

Teşekkür ediyorum.