Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin Büyükşehir-il Kavramlarıyla İlgili İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ’NİN BÜYÜKŞEHİR-İL KAVRAMLARIYLA İLGİLİ İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Başkan, Sayın Canikli, büyükşehir ve belediyelerinin kurulduğu büyükşehir büyük yerleşim merkezlerinin bir sürü merkezi içeren iller anlamına da gelebileceği şeklinde bir yorumda bulundu.

Bu, hiçbir şekilde anlaşılabilir bir yorum değil gerçekten. Çünkü Türkiye'de iller merkezden yönetimin yönetsel bölünüş birimleri ve ilçeler birer mekân, yerleşme terimi değil birer alan terimi. İçerisinde büyük yerleşme merkezleri olabileceği gibi küçük yerleşme merkezleri de olabilir. Nitekim, köyler, beldeler, illerin içerisindeki diğer yerleşim merkezleridir. Büyük yerleşim merkezleri için kurulabilecek olan şeyi irili-ufaklı, küçüklü-büyüklü, kentsel -kırsal, yerleşilmiş- yerleşilmemiş bir alan diye tanımlamak  hiçbir mantıklı gerekçeye oturmaz. Anayasa'nın yorumunu biz elbette bilimsel ve fiilî gerçeklere bakarak yapacağız ama sanıyorum, Anayasa'da bu hükmü getirenler "Büyükşehir merkezi özdeştir il" diye bir mantığı bu sıralarda oturan hiçbir milletvekilinin ileri sürebileceğine ihtimal vermemiştir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Güler.