Konu:OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN TARAFSIZ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ SADIK YAKUT’UN TARAFSIZ OLMADIĞI GEREKÇESİYLE TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HÜSAMETTİN ZENDERLİOĞLU (Bitlis) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözüme başlamadan önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

İki günden beri bir tartışma yapılıyor burada ama nihayetinde hepiniz hukukçular gibi konuşuyorsunuz ama hiçbiriniz hukuka uymuyorsunuz. Bu tartışmanın bir sonuçlanması gerekir ama bugün, yapılan bu tartışmaların hukukla bağdaşmadığını söyleyebilirim. Bu kürsüye çıktım, 2 kez, 3 kez gidip geldim. Sesimizi çıkarmadık, dedik: "Bir olay çıkmasın, bir huzursuzluk yaratılmasın." Ama görünen odur ki birçok yasayla ilgili konuşmalar ve bu konuşmalarda sonuçlanmayan her şeyi tekrar tekrar ederek aynı şeyi söyleme babından aynı noktaya geliyoruz, bu doğru bir olay değildir. Saat on iki, bu kadar süre içerisinde söylenenlere baktığımızda, gerçekten bu hukukla bağdaşmadığı noktası? Herkes hukukçu gibi konuşuyor ama nereye bağlıyorsunuz? Demek ki bu yapılan komisyonlardaki değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerin bir sonucu olmamış gibi bir izlenim yaratılıyor. Eğer kabul etmeyecekseniz bu yasayı geri gönderelim, yok kabul edilecekse bu kadar üzerinde tartışmanın bir anlamı yok, maddelere geçelim ve maddeler üzerinde herkes görüşünü ifade etsin, eşit ve özgür. Bence en demokratik yolu budur, bunun dışında herhangi bir alternatif olmadığına inanıyoruz.

Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.