Konu:Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s.s: 242)
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:27/02/2013


MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 242)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüyle, Erzurum'daki Bölge Müdürlüğüyle Artvin Hopa'da Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti arasındaki sıkıntıdan dolayı  500-600 ton civarında saman ve ot ithalatıyla alakalı bir sorun var. Şu anda gemide bekliyor mevcut ot ve samanlar. Ondan dolayı da müthiş bir infial var. Bugün, Hopa'da ona ilişkin olarak saman ve otları yakma eylemi gerçekleştirildi. Böyle bir olaydan bilginiz var mıdır? Bu olaya ilişkin yaşanan mağduriyeti gidermeyi düşünüyor musunuz?