Konu:Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s.s: 242)
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:27/02/2013


MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 242)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) -  Balıkesir ilinde vatandaş gübre, mazot desteği hâlâ alamadı. Bunun yanı sıra, fiğ, mısır, yonca destekleri de henüz ödenmedi. Bunları ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz?