Konu:ANTALYA MİLLETVEKİLİ MENDERES TÜREL’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:17
Tarih:07/11/2012


ANTALYA MİLLETVEKİLİ MENDERES TÜREL’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Sayın Milletvekilinin bu dönem Parlamentoda yeni görev yapıyor olması nedeniyle geçmişe ilişkin bilgilerinin eksik olduğunu fark ettim, eksik bilgilerle Genel Kurulu bilgilendirmeye çalıştı. Keşke ağabeylerine sorsaydı daha iyi bilgi edinirdi; tutanaklara baksaydı, Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarına baksaydı daha iyi bilgi edinirdi. Kalkınma ajanslarıyla ilgili kanun 2006 yılında kabul edilmiştir, o dönemin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak yoğun emek verdiğimiz bir kanun tasarısıdır. Dünyada 167 ülkede o zaman uygulanan bir modeldi. Hangi niyetle uyguladığınıza bağlıdır; eğer federasyon niyetiyle o kanunu uygularsanız Türkiye'yi federasyona götürür, yok, federasyon niyetiyle uygulamıyorsanız gayet yararlı bir kurumdur. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak da o kanunla ilgili olarak olumlu görüş beyan ettik. Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarından bütün bunlar görülebilir. Sayın Konuşmacının Cumhuriyet Halk Partisine çamur atma gayretiyle hareket etmesini yadırgamıyorum, yani Sayın Konuşmacı tecrübesiz birisi, şüphesiz, tecrübe edinecektir burada, öğrenecektir. (CHP sıralarından alkışlar)

İkinci olarak, 2004 yılında AKP'nin yapmak istediği düzenleme, bu yerel yönetim kanunuyla hiçbir ilgisi olmayan bir düzenlemedir. Doğrudan doğruya merkezî yönetime ait anayasal yetkileri, Anayasa'da bir değişiklik yapmaksızın yerel yönetimlere aktarmaya çalışan bir düzenlemeydi, bunu gayet iyi biliyorsunuz. Nitekim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen bu kanun, Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefetine rağmen kabul edilen bu kanun, dönemin Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edildi, siz de bir daha teşebbüs etmediniz. Sayın Necdet Sezer'in söylediklerine kulak verdiniz, hak verdiniz, o günden beri bir daha o konunun etrafından geçmiyorsunuz bile. Böyle olduğu hâlde bu tasarıya ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisinin ortaya koyduğu görüşleri yalan yanlış bir şekilde eskiyle bağdaştırmaya çalışmak, doğrusu, en iyimser tabirle tecrübesizlikle açıklayabileceğim bir kavram. Sayın Milletvekilinin tutanakları daha iyi incelemesini, arkadaşlarına, ağabeylerine kulak vermesini kendisine tavsiye ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.