Konu:ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:22/01/2013


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, sayın milletvekilleri, yani ben otuz senedir bu Parlamentoda görev yapıyorum, arkasında bu kadar büyük ayıplar olan kişilerin, böyle hiç yüzü kızarmadan, utanmadan çıkıp da kendileriyle ilgili yolsuzluklar dile getirildiği zaman hâlâ buna cevap verebilecek cesareti kendinde bulduğu bir zamanı bulamadım.

Şimdi, ben ne dedim bakın: Kayseri'de "Çınar Halıcılık" adı altında bir firmadan 10 milyar 175 milyon liralık ipek halı alınmış. Kime verilmiş? Taner Yıldız'a verilmiş. İnkar etti mi? Yok.

Şimdi, yine ben dedim ki, Taner Yıldız milletvekili seçildikten sonra, yine bu Kayseri ve Civarı Elektrik firması şeyinden kendisinin Londra'ya gitmesi için 10 milyar liralık -kendisiyle beraber başka arkadaşlar var, zamanı kaybetmemek için- avans verilmiş. İnkâr ettin mi? Hayır. Dedim ki TETAŞ? Bakın, TETAŞ elektrik fiyatlarında yüzde 14,8 tenzilat yaptı, bunun parasal değeri de 2,6 katrilyon lira. Bu 2,6 katrilyon lirayı tüketiciye intikal ettirmedi, dağıtıcı firmalar üzerinde bıraktı. Bu dağıtıcı firmalar Türkiye'de 21 tane firma. Bunların arkasında kim var, kimlerle ortak? Bunları biliyoruz ama zamanımız olmadığı için burada açıklamıyoruz.

Şimdi, burada çıkıyor AKP'liler, seviyesiz? Yahu, seviye zaten siz bırakmamışsınız ki bu Mecliste. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizde seviye değil, çukur bile yok ya, yok! Yok kardeşim! Ben ne diyeyim yani size?

Onun için, yani ben milletvekili olarak bunları dile getirirken o zaman çıkın deyin ki: "Bunlar yanlış." Hayhay! Yanlış diyebilmeniz için de aramızda bir heyet oluşturalım, denetim yapalım. O zaman, ben "Yanlış." demişsem özür dilerim arkadaş.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu, çıkıp da böyle yuvarlak laflarla bu işin altından kurtulamazsınız.

Teşekkür ediyorum.