Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:55
Tarih:22/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, tabii, köşe dönmeci, kamunun kaynaklarını ceplerine aktarıcı bir siyasi kadronun işbaşında bulunduğu bir dönemde?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yine başladın ya, yine başladın!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?bu kervana katılmamak mümkün mü? Tabii ki bu kervana katılınca bu kervanın lehine konuşacağız arkadaşlar, aleyhine konuşacak hâlimiz yok ki.

Şimdi, değerli milletvekilleri, tabii, bu yasayla ilgili yaptığımız konuşmalar var. Bu Taner Yıldız, eskiden Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinin Genel Müdürü. Bakın, şimdi, kendisi Genel Müdürken Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinin hesaplarını inceleyen bir inceleme raporunda diyor ki: Bir has ipek el dokusu, çeyrek ve karyola halı tutarı olan 10 milyar 175 milyon liralık bir halı alınmış. Kime? Taner Yıldız'a hediye edilmek üzere.

Şimdi, bu Taner Yıldız, tabii, Kayseri Milletvekili seçildikten sonra, yine, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi 07/08/2004'le 16/08/2004 yılları arasında İngiltere'ye bir seyahate gitmek için kendisini götürecek kişilere 10 milyar liralık avans verilmiş. Şimdi, burada yine birtakım faturalar var. Yani şimdi, bu Taner Bey orada Genel Müdürken çok pastırma, tatlı, ayakkabı, elbise, giyim elbisesi alınmış. Hepsi kimin? Taner Yıldız Genel Müdürken gelenlere hediye almak için. İşte bir fatura, mesela 11/11/1999 gün ve 86421 sayılı faturada 569 milyar 500 bin liralık giyim eşyası. Tabii, şimdi, biliyorsunuz işte bu arkadaşlarımız şey ederlerken hep böyle yandaşlarına işte pastırma, ayakkabı, elbise? Bir de kendilerine de tabii 10 milyar liralık halı. E, tabii, şimdi, o bir şirkette, bir özel şirkette, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketinde Genel Müdürken gelenlere bu kadar hediye veren kişi acaba Enerji Bakanıyken neler yapıyor?

Şimdi, doğal gaz fiyatlarını, İran'la yaptığı anlaşmaları soruyoruz, açıklamıyor, sır. Yahu ne sırrı? "Sır efendim, sır." Efendim, Rusya'yla yaptığı anlaşmaları soruyoruz, sır. Doğal gaza kaç lira? Metreküpünü kaça alıyorsunuz, kaça satıyorsunuz, açıklanmıyor. Bu Hükûmetin Maliye Bakanına soruyoruz, yahu, diyoruz ki işte: "Falancanın hesaplarını incelediniz mi?" 2Yok, açıklamam, sır." Tayyip'in oğlu 10,5 milyon dolarlık gemi alıyor. "Yahu bu gemiyi kimin parasıyla aldı? Verdiği vergiyi söyle." diyoruz, sır. Yahu böyle bir sır olur mu? Hırsızlığın, yolsuzluğun, dolandırıcılığın sır perdesi altına örtüldüğü bir memleketin memleket olarak yaşaması mümkün mü? Yok. Yani şimdi, bu AKP'liler iktidara geldiği zaman, bakın, eğer dürüst bir yönetim olsaydı? Arkadaş, "nereden buldun kanunu"nu çıkarmamız lazım. "Nereden buldun kanunu" vardı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda vardı ama bunlar gelince kaldırdılar, "Ya, niye nereden bulduğunu araştıralım?" dediler.

Şimdi, arkadaşlar, bugün, her şeyin, her yolsuzluğun, her talanın bu kadar örtüldüğü ve geçmişi bu kadar şaibelerle dolu olan bir siyasi kadroyla her şeyin denetiminin kaldırıldığı, denetimin yapılmadığı bir ülkede, bu memlekette gerçekler nasıl ortaya çıkacak? İşte, bunlar ortada.

Şimdi, bakıyorlar AKP'liler bana. Ya, bakın, siz hakikaten vicdanınızın rahat etmesini istiyorsanız ciddi bir denetim yaptıralım. Bu Enerji Bakanlığında ne ihaleler yapılıyor, kimlere ne paralar gidiyor, bu elektrik fiyatları bu dağıtım şirketlerine nasıl gidiyor?

Bakın, TETAŞ elektrik satış fiyatında yüzde 14,8 tenzilat yaptı. Kime? Dağıtıcı firmalara yaptı. Dağıtıcı firmalar onu tüketiciye intikal ettirmedi. Burada dağıtıcı firmaların kârı 2,6 katrilyon lira. Kimin cebine gidiyor? İşte, o 21 tane dağıtıcı şirketin cebine gidiyor. Kim buna ortak? Kim buna ortak ya? Herhâlde birileri ortak. Yani o dağıtıcı firmalar bu kadar?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?2,6 katrilyon lira para alırken herhâlde bunların açıklanmaması düşünülemez arkadaşlar.

Zamanım yetmediği için tabii fazla bir şey söylemiyorum, daha sonra devam edeceğim. (CHP sıralarından alkışlar)