Konu:Millî Eğitim Bakanlığının Okulların İhtiyaçlarını Karşılamak Yerine Eğitim-bir-sen Marifetiyle Siyasal Kadrolaşma Konusunda Büyük Bir Çaba İçerisinde Olduğuna Ve Bu Duruma Son Verilmesi Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:71
Tarih:27/02/2013


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ OKULLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK YERİNE EĞİTİM-BİR-SEN MARİFETİYLE SİYASAL KADROLAŞMA KONUSUNDA BÜYÜK BİR ÇABA İÇERİSİNDE OLDUĞUNA VE BU DURUMA SON VERİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - İstanbul İntaş Lisesinde günlerdir kaloriferler yanmamakta, öğretmenlerin bir kısmı -7 öğretmen- hasta olduğu için okula gelememektedir. Bakanlık okulun, okulların bu ihtiyaçlarını karşılayacağına, Türkiye'de, EĞİTİM-BİR-SEN marifetiyle siyasal kadrolaşma konusunda büyük bir çabanın içerisinde. Kendinden olmayan yönetici bırakmamak adına, 947 şube müdürlüğü kadrosu almış bu kadrolara hakkı olmayan, çıkardıkları kendi genelgelerine, şartlarına uymayan kişileri vekâleten görevlendirerek eğitimi ehliyetsiz eller tarafından yönetmektedirler.

Bu duruma son vermelerini, ülkenin, eğitimin ihtiyacı olan ana konulara dönmelerini diliyor, saygılar sunuyorum.