Konu:BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:99
Tarih:25/04/2012


BAZI KANUNLAR İLE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk iki soruyla alakalı yine cevabımızı yazılı olarak vereyim, en son Sayın Aslanoğlu'nun sorusuna cevap vermeye çalışayım.

Bu verilmiş olan önergede, hem Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın hem de SPK'nın olumlu görüşü vardır. Zaten beraber hazırlanmıştır. Bu bir yandan, malum, Komisyonda da görüştüğümüz problemleri çözerken öte yandan da halka açık şirketler açısından komplikasyonu da önlemektedir, bir ara yol olmaktadır. Bir yandan problemi çözmüş oluyoruz, bir yandan da halka açık şirketlerde sorun çıkarmayacak şekilde de bir ara formülü bu şekilde, bu önergeyle bulmuş oluyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.