Konu:İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:17/01/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan ama bir dakika veriyorsunuz, ona iki dakika verdiniz.

BAŞKAN - Onlara da bir dakika verdim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Olmaz ki yani.

BAŞKAN - "Bir açıklama" dediniz. Bir kelimenin?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, biraz önce Bahçekapılı dedi ki: "Burada çok huzursuzum." Tabii huzursuz olacak. Ben senin yolsuzluklarını, yaptığınız talanı dile getirince huzursuz oluyorsunuz.

AHMET YENİ (Samsun) - Belgen var mı belgen?

KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi, ben, Tunceli gibi bir ilde 7 defa seçilen bir milletvekiliyim. Dolayısıyla bu kürsüye en yakışan benim. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Yapmayın çocuklar.

KAMER GENÇ (Devamla) - Gelin, içinizde kimin gücü varsa?

BAŞKAN - Beyler, yapmayın.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?çarşıda, halkın arasında gezelim. Halkın içinde kimin itibarı var, bir.

İki: Siz öyle bir partisiniz ki? Bizim Genel Başkanımız çok asil ve soylu bir davranışla Tayyip Erdoğan'a dedi ki: "Yahu, terörü halledersen sana kredi vereyim." O para anladı "Yahu, ben zaten Karun kadar zenginim, senin parana ihtiyacım yok, senin kredine ihtiyacım yok, senin krediye ihtiyacın var." dedi. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

BAŞKAN - Şimdi, insaf yani!

KAMER GENÇ (Devamla) - İşte sizin anlayışınız bu. Size uzatılan yardım elini, ülke sorunlarını çözme konusunda yapılan yardım elini bu kadar ters itiyorsunuz. Ben daha size ne diyeyim.

Tabii, Başkan da beni konuşturmamak için oradan gayret sarf ediyor. Böyle usul olmaz Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Hiçbir gayretimiz olmadı Sayın Genç.