Konu:Sözlü Soru Önergelerinin Görüşülmesi Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:70
Tarih:26/02/2013


SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, Sayın Başkan, aslında, tabii, üniversite kayıt zamanları başladığı zaman üniversitelere gelen çocukların, gençlerimizin büyük bir kısmı yurda girmiyor. Bunun belli bir kıstası verilmiyor. Özellikle, iktidara yakın birtakım milletvekilleri ve onların yandaşları getiriyorlar listeleri ve o listelere dayalı olarak birçok öğrenci yerleştiriliyor. Buna rağmen, çok muhtaç durumda olan öğrenciler yerleştirilmiyor. Bunu gözümüzle görüyoruz yıllardan beri. Önemli olan, bu fakir fukara çocuklarının bu yurtlara bazı kıstaslar konulmak suretiyle, o kıstasları aşan şartlara sahip olan herkesin bunu yerleştirmesi lazım.

Şimdi, burada, bana verilen cevaplarda, doğru dürüst cevap verilmedi. Ben "Kaç tane politikacı, ne kadar yerleştirmiş?" diyorum, onu söylemiyor.

Zaten Suat Bey, biliyorsunuz, Hamamönü'nde, gitti, bir fakir vatandaştan bir tane ev aldı. Ondan sonra bir 300 milyar lira kâr etti. Tabii güle güle harcasın onu, ben bir şey demiyorum ama, şimdi, bu kadar keyfîlikler yapan, fırsat kollayan insanlara?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)