Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:17/01/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kamer Genç tabii ki biraz önceki cümleler nedeniyle çıkıp burada İç Tüzük'ten kaynaklanan hakkını kullanacaktır ancak benim biraz önceki itirazım şunaydı: Ben grup başkan vekillerinin herhangi bir madde göstermese dahi söz talep ettiğinde Meclis Başkanvekilinin kendisine söz vermesi gerektiğini düşünürüm; buraya, şu kürsüye çıkıp konuşması gerektiğini savunurum. Bunu birçok kez bu kürsüde söylemişimdir ancak Sayın Bahçekapılı'nın olduğu nöbetlerde, kendisine yakıştıramadığım bir şekilde, benim söz taleplerime anlamsız bir şekilde itiraz yöneltmiştir, anlamsız bir şekilde.

SONER AKSOY (Kütahya) - Size göre anlamsız. Bize göre çok anlamlı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Hangi maddeye göre verdiniz? Sayın Başkan, olmaz?" vesaire. Ben biraz önce bunu hatırlatmak istedim kendisine. Sayın Bahçekapılı üstelik sadece "Söz istiyorum." dedi. Sataşma nedeniyle söz istemedi çünkü sataşma yoktu. Sayın Kamer Genç'in biraz önceki konuşmasında? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bakın, değerli arkadaşlar dinler misiniz. Siz dinlemiyorsunuz. Bir önceki konuşmayı söylemiyorum. Biraz önce kürsüdeki konuşması bir eleştiri konuşmasıydı. Ondan önceki konuşmasında kendisi talihsiz bir kelime kullandı. O kelimeye karşı, Sayın Bakan ağır sayılabilecek bir cevap verdi. Onu orada bıraktık, onu orada bıraktık. Sayın Kamer Genç biraz önce çıktı, konuştu, başka bir şey söyledi. Şimdi Sayın Bahçekapılı gecikmiş bir şekilde Sayın Kamer Genç'e cevap vermek istedi. O kullandığı cümleler, kelimeler güzel olmadı. Meclisin bugünkü bu oturumdaki atmosferine uygun olmadı.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)