Konu:Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Seviyesiz Bir Üslupla Konuştuğuna Ve Özür Dilemesi Gerektiğine İlişkin Açıklaması Üzerine Konuşması
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:17/01/2013


KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ'IN, TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN SEVİYESİZ BİR ÜSLUPLA KONUŞTUĞUNA VE ÖZÜR DİLEMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI ÜZERİNE KONUŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, eğer AKP bu Meclisin seviyesiyle Bakanlar Kurulu getirirse buraya? Sayın Başkan, biz sorduğumuz hiçbir soruya cevap almıyoruz. Sorduğumuz soruya cevap almadığımız için orada oturan, Bakan kürsüsüne oturan kişinin bilgisiz olduğunu kastettim, başka bir şey söylemedim.

BAŞKAN - Mesele yok, zabıtlara geçti.