Konu:Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:17/01/2013


AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, Millî Eğitim Bakanlığı, Kılık Kıyafet Yönetmeliği konusunda bir serbestî tanıdı. Bu tamamıyla pedagojik hiçbir araştırma yapılmadan, keyfî yapılan bir hareket. Madem bunu yapıyorsunuz, Hükûmete şunu teklif ediyorum: İlkokul öğrencilerine ayda 100 lira, ortaokul öğrencilerine 150 lira, lise öğrencilerine de 200 lira aylık bir burs verin ki bu insanlar, diğer genç çocuklar içerisinde mahcup duruma düşmesin, kıyafet konusunda onlardan aşağı kalmasın, bunda bir adalet sağlansın. Teklifim budur, gereğini yapmanızı arz ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bulut.