Konu:AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:54
Tarih:17/01/2013


AFRİKA KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Tayyip Bey son Afrika gezisine gittiği zaman kaç tane milletvekili bu geziye katılmıştır? Ayrıca, kendi aile efradından kaç kişi bu geziye katılmıştır? Onların listesini şimdi istiyorum eğer mümkünse. Özellikle milletvekillerinden kaç tanesi katılmıştır onu öğrenmek istiyorum.

Bir de Ahmet Davutoğlu bütün elçileri Ankara'ya çağırdı. Ankara'ya çağırırken, bu elçileri nereden ağırladı? Bazı yerlerde, baktık, kendi çocukları, torunları da o geziye getirilmiş. Bu elçi toplanmaları nereden ağırlandı? Kaç lira para harcandı ve burada Ahmet Davutoğlu'nun aile efradından bu gezilere kaçar kişi katıldı ve ne kadar masraf yapıldı bunu öğrenmek istiyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.