Konu:Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gerçi soru soruyoruz, cevap alamıyoruz. Yani bunlara soru sormak da aslında gereksiz bir şey ama yine de bir soralım.

Şimdi, bu Akdeniz EDAŞ 7/12/2010 tarihinde Park Holdinge 1 milyar 165 milyon dolara satıldı, sonra bundan vazgeçildi. Niye vazgeçildi? 3 tane şirket şey etti. Sonradan? Biliyorsunuz, TETAŞ, elektrik satış fiyatlarında yüzde 14,8 indirim yaptı. Bu satış fiyatlarında yapılan bu indirim tüketicilere intikal ettirilmedi, dağıtım şirketlerinin üzerinde kâr kalıyor. Bu kadar kârlı bir alana dönmesine rağmen niye sonradan, 2012'de, daha önce 1 milyar 165 milyon dolara satılan bu yer 546 milyon dolara satıldı ve alan kişiler de daha önce İstanbul Anadolu Yakası ve Toros EDAŞ ihalelerini alıp da taahhütlerini yerine getirmediler ve teminatları irat kaydedildi. Bir de yani?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim.