Konu:Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bu Cerattepeyle sizin peşinizi bırakmayacağız. Artvin Cerattepe'de yapılan ihalede -ihale şartnamesinde- ihaleye giren firmanın 10 bin ton metal bakır işleyecek tesise sahip olmasına ilişkin şartname vardı.

Size bir soru sordum yazılı olarak "Bu şekilde Türkiye'de kaç tane tesis var, hangi firmaya aittir?" diye, "Buna ilişkin -ihalenin sonucunda hangi firmanın alacağına ilişkin- tespit yaptıracağım." dedim. İhaleyi A firması -tahmin ettiğim firma- değil, B firması aldı. Şimdi, alan bu B firması elde etmiş olduğu bakırı sizce Türkiye'de hangi tesiste işleyecektir? Bize göre, yine, bu, Samsun'da işlenecektir. Çünkü her iki firmanın da daha önce ortak olduğuna ilişkin size en aşağı altı tane ortaklık ispat edebilirim. Sizin de -vicdanınızda- acaba bu iki firmanın ortak olup olmadığına ilişkin bir kaygınız var mı? Bu ihalede, burada alınan madeni bu şirket hangi yerde işleyecektir? Samsun'un dışında başka yerde işlemesi fiilen mümkün değildir. Benim baştan beri ileri sürmüş olduğum kaygılar ne yazık ki gerçekleşmektedir. Ne diyeceğinizi merakla bekliyorum Sayın Bakan.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkürler.