Konu:Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Taner Bey buradan Erbil'e gitti Kuzey Irak'ta, bir de uçağı Kayseri'ye geldi. Şunu öğrenmek istiyorum: Acaba, Amerika, Barzani ile Maliki arasındaki bir savaşta Türkiye'nin Barzani yanında destek olmasını ve bu suretle de Kuzey Irak'ın Türkiye petrollerinin üzerinde hak elde etmesi konusunda Amerika'nın bir telkini var mıdır? Bu uçak, benim anladığım kadarıyla, Amerikalılar tarafından Kuzey Irak'a indirilmedi. Zaten, normal olarak, devlet teamüllerinde de bir devlet temsilcisi, bakanı bir başka devlete gittiği zaman onun başkentine gider. Bu hata neden işlendi?

İkincisi: TETAŞ son yılda elektrik fiyatlarında yüzde 14,8 nispetinde tenzilat yaptı ve bu -aşağı yukarı- TETAŞ'ın üzerinde bırakıldı. Halbuki bu tenzilatın dağıtıcı şirketlerden de tüketicilere intikal etmesi lazımken bu tamamen dağıtıcı şirketler üzerinde kaldı ve burada büyük bir para elde?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.