Konu:BOLU MİLLETVEKİLİ ALİ ERCOŞKUN'UN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


BOLU MİLLETVEKİLİ ALİ ERCOŞKUN'UN CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uluslararası Gazeteciler Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü ya da Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, hangi uluslararası gazeteciler kuruluşunu alırsak alalım, onların vermiş olduğu raporlarda yer alan rakamlar Türkiye'nin tutuklu gazeteci sayısı açısından yapılan sıralamada dünyada 1'inci sırada olduğunu göstermektedir ve o raporlarda yer alan ifadede "Türkiye, en büyük gazeteci hapishanesinin olduğu bir ülkedir. Türkiye, ülke olarak bir büyük gazeteci hapishanesidir." deniliyor.

Şimdi, Sayın Başbakan bugün kendi partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bu uluslararası kuruluşlardan birisinin rakamlarını alarak şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: "2011 yılında tutuklu gazeteci sayısı bu kuruluşun raporlarına göre 8 iken 2012'de bu 76'ya çıkmıştır." diyor ve 2 kişiden örnek veriyor isimlerini gizleyerek, isim ve soyadının baş harflerini vererek "Bakın, bu 2 kişi de gazetecilik faaliyeti nedeniyle değil, başka faaliyetler yani suç oluşturan faaliyetleri veya eylemleri nedeniyle tutukludur." diyor. Sayın Başbakana düşen görev hemen kolaya kaçıp Cumhuriyet Halk Partisini ve onun Genel Başkanını suçlamak değildir. Sayın Başbakana düşen şudur: Eğer o rakamın doğru olduğuna inanmıyor ise -bütün devletin verileri elinde, öyle 2 kişiyi söylemek yetmez- "Bu sayı 76 değil, 12'dir." diyebilmeliydi. Bunu diyemiyor ise Sayın Başbakan sadece orta sahada top çeviriyor demektir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.