Konu:Azerbaycan Hocalı Katliamının 21’inci Yıl Dönümüne İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:70
Tarih:26/02/2013


AZERBAYCAN HOCALI KATLİAMININ 21’İNCİ YIL DÖNÜMÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve Azerbaycan'dan Parlamentomuzu ziyaret eden değerli Azerbaycanlı milletvekili arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, bugün Hocalı katliamının 21'inci yıl dönümü. Bildiğiniz gibi, 25 Şubatı 26 Şubata bağlayan gece -Hocalı kasabası, ki o zaman yaklaşık 4 bin kişi yaşıyordu bu kasabada, önceden muhasara altındaydı- Ermeni çeteleri Rusların da desteğiyle Hocalı'ya girdiler. Mevsim kara kış, şubat ayı. Bizim özgün Azeri lehçesiyle, analar balalarını kucağına alıp yatakta yatmaya çalışırken tank sesleri, silah sesleriyle uyandılar. Hocalı'yı koruyan bir grup genç Azerbaycan Türk'ü katledildi. Sonra Ermeni çeteleri evlere dağıldılar, sivil halka saldırmaya başladılar. İnsanlar, koca kişiler, kadınlar, çocuklar şehri terk ederek şehrin kenarındaki ormanlık alana, meşelik alana sığındılar fakat insanlıktan çıkmış çeteler arkalarından giderek orada da o insanları arkalarından vurdular, katlettiler. Öldürmekle kalmadılar, yanlarına gelip vahşice gözlerini çıkardılar, kulaklarını kestiler, kafa derilerini yüzdüler. Tam bir vahşet. O gece canını kurtaran, ormana sığınan kişilerin çoğunun soğuktan ayakları dondu, kangren oldu, çoğu sakat kaldı. Tam 613 kişi katledildi, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 83'ü çocuk. 1.200 kişi hâlen kayıp değerli milletvekilleri, o günden bugüne kayıp. 1.500'ü esir edildi fakat yarısından çoğunun akıbeti belli değil.

O askerî birliği komuta eden, Karabağ işgalini komuta eden kişilerden bir tanesi Koçaryan, bir tanesi Sarkisyan'dı. İkisi de Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı yapıldı, seçildi. Sarkisyan'ı -biliyorsunuz, geçen hafta seçimler yapıldı Ermenistan'da- yeniden seçilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız -buradan bir sitemimi ileteyim- alelacele tebrik etti, yani Putin'den sonra alelacele bizim Cumhurbaşkanımız Sarkisyan'ı tebrik etti. Bu da bizi incitmiştir, buradan bu sitemimi belirteyim. "Efendim, işte, devlet geleneği." falan deniliyor ama değerli milletvekilleri, Netanyahu'yu tebrik etti mi? Biliyorsunuz, İsrail'de de seçimler oldu. Orada devlet siyaseti yok ama burada var. Bakın, bu konu önemlidir, tabii ki bu konu siyaset üstüdür ama burada sitemimizi de belirtmemiz gerekiyor. Yani Azerbaycanlı Türklerin kanında eli olan, parmağı olan bir kişinin alelacele tebrik edilmesi de bizi üzmüştür; bu sitemimi de burada, huzurlarınızda belirteyim.

Değerli arkadaşlar, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri normal, klasik devletler arası, kurumlar arası, hükûmetler arası bir ilişki değildir. Bambaşka, tarihten gelen, emsali olmayan, benzeri olmayan, köklü, samimi, gerçekten bir kardeşlik ilişkisidir ki biliyorsunuz, daha önce, Bakü'nün işgalinde, Nuri Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Bakü'nün işgalden kurtarılmasına katkı vermiş ve şu anda Bakü'deki Şehitler Hıyabanı'nda Türk şehitleri, Türkiye'nin dört bir yanından oraya giden askerlerimiz orada kardeşleriyle birlikte, kucak kucağa yatmaktadır. Yine, Çanakkale'de -gidin, bakın- Azerbaycan'dan, Bakü'den gelip burada şehit olan kardeşlerimiz vardır. Bizim ilişkimiz böyle bir ilişkidir.

Dolayısıyla, şu anda Azerbaycan'ın yüzde 20 toprağı ne yazık ki Ermenilerin işgali altındadır. Bu işgalin sonlanması için Hükûmetimize önemli görev düşmektedir. Hükûmetimiz bugün Suriye'de gösterdiği hassasiyetin kat kat fazlasını aslında işgalden kurtarılması için göstermelidir. Yine, Gazzeli kardeşlerimiz için gösterdiği hassasiyeti Azerbaycan için de, Azerbaycan'ın toprağının azatlığı için de göstermelidir diyorum. Tekrar şehitleri saygıyla anıyorum.

Hepinize en içten dileklerimi, selamlarımı sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)