Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifi
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:10/01/2013


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Çok teşekkür ediyorum Başkanım.

Sayın Bakanım, SSK'nın sözleşmeli avukatlarla ilişkin olarak daha önce ödemeleri yapılıyorken herhangi bir şekilde fatura istenmiyordu. Fatura istenmediği için de bunlardan daha önceki ödemelerde gelir vergisi ve sadece damga vergisi ödeniyordu. Şimdi ise sözleşmeli avukatlarla ilişkin olarak bir problem çıktı, fatura uygulamasına döndüğü için karşı taraftan alınan vekâlet ücretlerinde bir de ayrıca KDV ödemek zorunda kalıyor SSK'nın sözleşmeli avukatları. Bu konuda vergi mahkemesi kararları olmasına rağmen ve dosyanın da üst, temyiz aşamasında bulunmasına rağmen sözleşmeli avukatların yaşamış olduğu bir mağduriyet var. Bu konudaki düşünceniz nedir, bunu gidermeyi düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.