Konu:KOCAELİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ IŞIK'IN BDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA VE CHP GRUBUNA SATAŞMASI
Yasama Yılı:3
Birleşim:105
Tarih:16/05/2013


KOCAELİ MİLLETVEKİLİ FİKRİ IŞIK'IN BDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CHP GRUP BAŞKANINA VE CHP GRUBUNA SATAŞMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce hatip, Genel Başkanımızın veya grubumuzun attığı bir mesajı suçmuş gibi göstermeye çalışarak grubumuza sataşmıştır.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Yani attığınızı kabul ediyorsunuz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 4+4+4 yasası gibi önemli bir yasada bütün milletvekillerinin Komisyonda hazır bulunması özlenen ve aranan bir şeydir. Bunu suç olarak göstermeye çalışmanız, sizin yasama zihniyetinizden kaynaklanıyor. 4+4+4 yasasında on yıldır arayıp bulamadığınız darbeyi yaptınız. Orada, fiilen, Meclis İçtüzüğündeki muhalefet milletvekillerinin bütün haklarını yediniz. Mecliste fiilî darbe yaptınız, konuşma haklarımız elimizden alındı. Salona giremedik değerli arkadaşlar. Bunun adı darbedir, bunun adı Meclise yapılan bir darbedir ve 4+4+4 yasasıyla birlikte Türkiye'de laik eğitim sisteminin temeline dinamit koyulmuştur. 4+4+4 yasası budur.

AKP milletvekillerince biz salona girerken Roma ordusunun savunma taktikleriyle bir hilal biçimine alındığımızı gördük, orada yaşadıklarımızı biliyoruz. Bu, bir demokrasi ayıbıdır değerli arkadaşlar.

Diğer meseleye gelince, sürekli Kürt meselesi üzerinden partimizi yıpratmaya çalışanlar şunu bilsinler ki 1950 yılından beri bu ülkeyi sağ iktidarlar yönetmiştir. 1950 yılından beri olanları hepimiz biliyoruz, partimizin tarihî duruşunu biliyoruz.

Biz, ülkemizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini korumak için elimizden gelen bütün çabaları gösteriyoruz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoşça kalın. (CHP sıralarından alkışlar)