Konu:İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:21/02/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE NUR BAHÇEKAPILI'NIN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Niye hopluyorsunuz?

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Az bile söyledi!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben size doğruları söylüyorum. Ben otuz iki senedir bu Parlamentodayım, benim deneyimimden yararlanmanız lazımken bu memleketi felakete götürüyorsunuz.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Büyük talihsizlikmiş, neler çekmiş bu meclis!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, orada sizin sıranızda oturan bu hanımefendi mi diyeyim, ne diyeyim? Şimdi, sen geçmişte SHP'de de ilçe başkanı değil miydin? Şimdi, oradan geldin buraya.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Bütün partileri gezen adam sensin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Aslında sen kişilik değiştirdin, kişilik. Neyse?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sana ne! Öyle yaptım, ne oldu? Sen 12 Eylülün izin verdiği insansın, konuşma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bakın, beyler, onur ne demektir?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - 12 Eylül sana izin verdi, konuşma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Onuru tarif edelim: Dürüst olan adam onurludur, hırsızlık yapmayan onurludur, yalan söylemeyen onurludur, münafık olmayan adam?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - 12 Eylül sana izin verdi!

KAMER GENÇ (Devamla) - Hazreti Peygamberimiz demiş ki: "Münafıklardan sakının." Demişler ki: "Ey Peygamber Efendimiz, münafık nedir?" Demiş ki: "Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, devlet malına el uzatan."

HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Aynaya bak, aynaya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi alalım sizi? Siz yalan söylüyor musunuz?

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Aynaya bakarak konuşuyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tayyip Erdoğan "Oslo'da benim görüşmemi ispat etmeyen namussuz ve alçaktır." dedi mi? Sonra Oslo'da görüştüğü ortaya çıktı mı? Yalan!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sen onu anlayacak kapasitede değilsin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Devletin mallarını tek tek satıp da yandaşlara, en büyük hırsızlığı yapıyor musunuz?

Dolayısıyla, her gün yalan, her gün devlet malına el uzatan insanlar onurlu insanlar değil.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Kıskanma, kıskanma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunları söyleyen insanlar onurludur, onları yapanlar onursuzdur.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sen onuru bilmiyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için onurun ne olup olmadığını burada şey etmeniz lazım.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Onurun ne olduğunu bilmiyorsun sen , sen bilmiyorsun onur nedir!

KAMER GENÇ (Devamla) - Daha biraz önce toplandığınız 35 tane milletvekiliyle, devletin ormanlarını talan etmek için usulsüz önerge getirdiniz.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Sen 12 Eylül tarafından aklanmış bir insansın, onur senin neyine! 12 Eylül adamı!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, insan bunlardan utanır, bu devletin varlığını bu kadar talan etmekten utanır.

Tayyip Erdoğan diyor ki: "Ben bütün milliyetleri ayak altına aldım." diyor.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Kavramları öğren, kavramları!

KAMER GENÇ (Devamla) - Her onurlu adam, her piç olmayan insan muhakkak bir milliyeti vardır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Kavramları bilmeden konuşma.

KAMER GENÇ (Devamla) - Milliyeti olan insan hiçbir zaman böyle laflar etmez.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Onu anlayacak kapasiten yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer, ben? Neyse, biraz sonra yine çıkacağım, bunları konuşacağım.

Geniş bir zamanda size daha ayrıntılı cevap vereceğim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Hadi geç, hadi geç!

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Yerine git, yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sana ne, sana ne? Sen kimsin? Gel burada konuş, burada. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Ananın çiftliği mi! Hadi!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen? Sayın Genç, lütfen yerinize oturunuz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yiğitsen çıkarsın burada konuşursun, orada oturmazsın. (CHP sıralarından alkışlar)