Konu:Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:21/02/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, evvela, böyle bir müzakere usulü yok.

Mehmet Metiner'i ben tanıyorum. Şimdi, geçmişte HADEP'in Genel Başkan Yardımcısıyken Tayyip Erdoğan'a ağzına alınmayacak lafları söyleyip?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen kendi celladına âşıksın, sen katiline âşıksın.

KAMER GENÇ (Devamla) -?sonra, milletvekili geldikten sonra Emine Erdoğan'ın ayakları altında sürünerek elini öpmek için, kendini affettirmek için nasıl kılıklara girdiğini siz biliyorsunuz (CHP sıralarından alkışlar).

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ben zalimlerin ayaklarına kapanmadım. Sen celladına âşıksın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama, şimdi insanda da utanma denilen bir duygu olması lazım.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen kendi celladına âşıksın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen, geçmişini inkâr ediyorsun.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sen Dersim'in utancısın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, şimdi, Dersim meselesini de? Dersim meselesini ben buradan?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Utanmıyorsun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, utanç sende var. Senin yüzünde nur var mı? Utanç sende var.

Şimdi, Dersim katliamını yapanlar senin gibi zihniyetli olanlardır. Geldiler, dediler ki: "Hacca gideceğinize gidin 2 tane Kızılbaş öldürün." dediniz, geldiniz Dersim'de "Alevi, Kızılbaş" diye onları siz katlettiniz. (AK PARTİ sıralarından "CHP'ye bak!" sesleri)

VURAL KAVUNCU (Kütahya) - Hadi oradan!

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için, bunların hesabını soracağız size ama bunu açalım, yiğitliğiniz varsa Dersim olaylarını getirelim, burada konuşalım. Niye kaçıyorsunuz? Şerefli ve namuslu insanlar gelir burada konuşur, buraya getirir. Getir o zaman, kimin katil olduğunu açıklayalım.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sizin rejiminizi değiştirecek kadar yiğidiz biz yiğit!

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bakın, İstiklal Savaşı sırasında bu devlette Yunanlarla iş birliği yapanlar var; İngilizlerle, İtalyanlarla yapan hainler var. O hainlerle beraber iş birliği yapıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını engelleyen onursuz insanlar var. O onursuz insanların yansımaları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Hadi be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, bu Atatürk'ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti devletine saldıran o insanlara karşı elbette ki yeni kurulan bir devlet kendisini savunacaktır.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Senin halkını bombalayan bir zihniyetin karşısında el etek öpüyorsun.  Onursuzluk sana yakışıyor.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hangi devlette, ihtilalle düzen kuran bir ihtilal devletinde, cumhuriyet devletinde elbette ki İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur, biz onları savunmuyoruz ama o mahkemeler o zamanın şartları içinde yapıldı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bugünkü mahkemeler istiklal mahkemelerine rahmet okutacak mahkemelerdir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar)