Konu:Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması Hakkında Kanun (s.s:417)
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:21/02/2013


SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI HAKKINDA KANUN (S.S:417)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bu 19'uncu maddede, sağlık hizmetleri sınıfında 68'inci maddeye göre 1, 2, 3 ve 4'üncü derecedeki kadrolara atananlardan bahsediliyor. Ben bunu yazılı da istiyorum. Kaç kişi bu kadrolara atanmış, atanan kişi sayısı nedir? Nasıl atanmış? Yani müktesep hakları bu dereceye atanmalarına elverişli olmadığı hâlde mi bunlar buraya atanmışlardır? Bu madde niye getirilmiş, onun sebebini öğrenmek istiyorum efendim.

Teşekkür ederim.