Konu:SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI HAKKINDA KANUN (S.S:417)
Yasama Yılı:3
Birleşim:69
Tarih:21/02/2013


SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI HAKKINDA KANUN (S.S:417)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, öyle acayip bir kanun gelmiş ki şimdi, 3'üncü maddede diyor ki evvela "ihale şeffaf olacak", arkasından da "gizli olacak." Gizli olan bir ihale nasıl şeffaf olacak; bir.

İkincisi: "Tesisin yenilenme ve yapım işleri açık ihaleye ve belli ihale usullerine ve pazarlık usulüne?" diyor. 11'inci maddede diyor ki: "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kanun uygulanmayacak." Peki, bu ihalelerle ilgili çıkan ihtilafları kim çözecek? İdare mahkemesi neye göre çözecek? Yani AKP kendine özel bir ihale sistemini getirmiş.

Ayrıca da burada "tesis" diyorsunuz. Burada "tesis"le neyi kastediyorsunuz? Mesela, genelev açmayı, genelev tesisini de yapabilecek mi? Yani buraya niye "sağlık tesisi" demiyorsunuz da "tesis" diyorsunuz? Bunu, beyninizin arkasındaki gizli olan ne, onu bir söyleyin.

O bakımdan yani o kadar tutarsız, suistimale elverişli?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)