Konu:İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın Tunceli'yle İlgili İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:10/01/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ATAŞ'IN TUNCELİ'YLE İLGİLİ İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biraz önce benim yaptığım konuşmaya, yani Tunceli'de ilçe yollarının, köy yollarının kapalı olduğunu ve Tunceli'ye verilen karla mücadele araçlarının gerek Karayolları itibarıyla gerekse İl Özel İdaresi itibarıyla çok yetersiz olduğunu? Hatta dün Mazgirt'in Geçitveren köyünde "Köyde iki tane cenaze var, elektrik yok, telefonlarımızı dahi şarj edemiyoruz." diyen vatandaşların, benim ricam üzerine bu yolları açıldı. Ben, burada, bunu derken AKP Milletvekili Mustafa Ataş "Efendim Türkiye'de ödenek var." demiş. Yani, ortada eğer ödenek varsa ve araçlar yeterliyse bu yollar niye açılmıyor? İsterse gelsin, beraber gidelim. Kendisi Çemişgezeklidir, beraber gidelim; hakikaten Tunceli'nin yolları kapalı mı, yoksa açık mı? Yani, hemen bizi burada tekzip etmenin anlamı yok ki. Soralım, gidelim. İnsanlar her gün bize telefon ediyorlar. Vatandaşın sıkıntılarını burada dile getirmek bizim de görevimiz. Ama maalesef bu AKP?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.