Konu:Ağır Kış Şartları Nedeniyle Tunceli Ve Komşu İllerde Yaşanan Sıkıntılara İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:10/01/2013


AĞIR KIŞ ŞARTLARI NEDENİYLE TUNCELİ VE KOMŞU İLLERDE YAŞANAN SIKINTILARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, bu seneki kış şartları nedeniyle gerçekten ilimiz Tunceli'de -tabii komşu iller; Bingöl, Erzurum, Erzincan, her taraftan da telefonlar geliyor- yollar çok kapalı, 2 metreyi aşan kar var. Maalesef buraya gerekli yakıt yardımı yapılmamaktadır. Tayyip Bey sülalesini toplayıp da Afrika'da kamp kuracağına, evvela ihtiyaçlarını giderecek şekilde oralara olağanüstü hâl gerektiren bir ödenek göndermesi gerekir.

Yine, vatandaşlar bize telefon ediyorlar -hayvanlar, tabii, her taraf karla kaplı olduğu için- arpaya yazılmışlar. Toprak Mahsulleri Ofisi "Ben 25 bin ton arpa istedim." diyor, tutmuş 700-800 kilo arpa "Gel al." diyor. Vatandaş diyor ki "Ben bir kamyonu tutup da gidip Malatya'dan nasıl getireyim?" Yani, Hükûmetin özellikle zor şartlar altında yaşayan bu vatandaşlara yardım elini uzatması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.