Konu:Gazeteciliğin Dünyanın En Güzel, En Heyecanlı, En Zor Ve En Onurlu Mesleklerinden Biri Olduğuna Ve Hâlen Cezaevinde Tutuklu Bulunan Gazetecilerin Davalarının Bir An Evvel Sonuçlandırılması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:51
Tarih:10/01/2013


GAZETECİLİĞİN DÜNYANIN EN GÜZEL, EN HEYECANLI, EN ZOR VE EN ONURLU MESLEKLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNA VE HÂLEN CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN GAZETECİLERİN DAVALARININ BİR AN EVVEL SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Gazeteciliğin dünyanın en güzel, en  heyecanlı, en zor ve en onurlu mesleklerinden biri olduğunu ifade etmek istiyorum.

Günümüz bilgi çağında zor şartlar altında kamu görevini yerine getiren basın emekçileri geçmişte olduğu gibi bugün de çok önemli bir yere sahiptir. Bir fedakârlık mesleği olan basın sektöründe özellikle yerel yayın organlarının özverisi takdire şayandır.

Gazetecinin ana görevleri arasında ilk sırada olan toplumu bilgilendirme hakkı aynı zamanda vatandaşın doğru haber alma hakkıyla eş değerdir. Gazetecilere yapılacak engelleme, vatandaşın haber alma hakkını engellemek demektir.

Anlamsızca hâlen cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci meslektaşlarımızın da artık hükümlülük sınırlarını zorlayan davalarının bir an evvel sonuçlandırılmasının gerektiğini düşünüyorum.

Dünyanın tarafsız siyasetçileri artık Türkiye'yi gazeteciler için devasa hapishane olarak anmaya başladılar. Türkiye'nin silinmesi zor böyle bir unvanı hak etmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Buna yol açanların bir an önce aklın ve demokrasinin yolunu seçmelerini umuyorum.

Bu vesileyle radyo, dergi, İnternet, gazete ve televizyonlarımız başta olmak üzere medyamızın her türlü kolunda çalışan tüm basın emekçisi çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.