Konu:Yargılama Sürelerinin Uzunluğu İle Mahkeme Kararlarının Geç Veya Kısmen İcra Edilmesi Ya Da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, tabii ki zaruri nedenlerle yargılama faaliyetleri geç, davaları uzayan insanlara devletin tazminat ödemesi yerinde bir davranıştır. Bunu desteklememek mümkün değil. Ama niye Türkiye'de davalar uzuyor? Bakın, "Musa'nın Çocukları" kitabını yazan Ergün Poyraz yani Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile ilgili "Musa'nın çocukları" kitabını yazan Ergün Poyraz bugün sekiz yıldır içeride. Bu, hâlâ doğru dürüst yargı karşısına çıkmamış. Sebebi ne? Bu bakanın talimatlarıyla. Çünkü bakan istediği adamı, istediği anda şeye çıkarıyorlar. Deniz Feneri davasını hatırlayın bakalım. Deniz Feneri'nde savcılar görevden alındı "Görevini suistimal etti." diye, arkasından da Yargıtaya gitti. Bu 3 savcının masum olduğu, görevini suistimal etmediği ortaya çıktı. E peki, burada bu bakanlık makamındaki kişiye düşen görev nedir? Yargı kararıyla görevini suistimal etmediği, bu savcıları tekrar o davada savcı olarak belirlenmesi, onun yerine geçen ve o günkü Deniz Feneri davasının sanıklarını koruyan kişilerin iddianamesini hükümsüz sayması ve yeniden o iddianameyi onlara hazırlatması lazımken? Ama neye yarar?

Bursa'da Faruk Çelik'in kardeşi içeriye girdi, iki gün sonra dışarı çıktı. Efendim, Tayyip Erdoğan'ın karısının akrabası şike soruşturmasından içeri girdi, hemen dışarı çıktı. Şimdi yani Türkiye'de adaletin bu duruma gelmesinin tek nedeni AKP, Tayyip Erdoğan ve Sadullah Ergin ve tabii ki Abdullah Gül'e de dayanıyor bu.

Şimdi değerli milletvekilleri, ne kadar mükemmel kanun yaparsanız yapın, eğer insanlar Allah'tan korkmuyorsa, vicdanlarından yoksunlarsa bunları uygulayan insanlar her türlü keyfîlikleri yapar. Türkiye'de adaleti yok eden işte bu kadrolar. Adalet yok ediliyor. Hâkimler tehdit altında, doğru dürüst karar veremiyorlar. Vermedikleri için de hemen lehlerine bir karar verildi mi işte derhâl içeriye alıyorlar. Bugün 8 tane milletvekilimiz içeride. Niye bu kişiler içeride? Bu Parlamentonun birer elemanı. Hakikaten bunların eğer bir suçları varsa zaten özel mahkeme kurmuşsunuz iki ayda, üç ayda bütün delilleri toplarsınız bunları yargılarsınız, ceza alması gereken fiilden dolayı cezasını verirsiniz ama yoksa üç sene, beş sene tutmanın bir anlamı var mı? Bugün Türk ordusunu kim çökertmek istiyor? Emperyalist güçler. Emperyalist güçlerin Türkiye'deki uşakları kim? Maalesef, iktidarın içindeki uzantıları var. Bunlar Türk ordusunu evet? Generaller içinde suç işleyen varsa kurarsınız bir özel mahkeme -mahkeme de özel- hemen onları yargılarsınız, en kısa zamanda suçlu ve suçluyu ararsınız ve bu insanlar dışarı çıkar. Böyle bir şey olur mu? Bu memleketin efendim? Bugün Genelkurmayın elindeki GES'i niye alıp da MİT'e verdiniz ve ondan sonra askerlerin içinde niye bu kadar şehit oldu? Bunların hepsini düşünmeniz lazım yani Türkiye'de Türkiye'ye dost, Türkiye Cumhuriyeti devletine, kurumlarına dost bir yönetim yok maalesef. Olmadığı için bütün kurumları yok edilmiş.

Geçen gün Tunceli'ye gittim, öğrenciler bir pankart asmışlar: "Rektör efendisinin, öğrenciler ODTÜ'nün yanında." Bu pankartı indirmek için Rektör polis çağırıyor üniversiteye arkadaşlar. Üniversiteye polis çağırıyor ve muazzam darptan sonra 20 tane öğrenci içeri alınıyor. Şimdi, böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar, peki, Tayyip Erdoğan Orta Doğu'ya 3.500 tane polis ve 80 zırhlıyla niye girdi? Yabancı bir düşman memlekete mi giriyordu? Gidip orada bir uydu fırlatmanın bu kadar şeyi gerektiriyor muydu? Yani Türkiye'de AKP iktidarıyla devlet düzeni yok edildi, devlet dönüştürüldü ama siz de bunlara seyirci kalıyorsunuz. Onun için yani ben şurada Hükûmet sırasında oturan kişiyi ben bakan kabul etmiyorum. Onun için devletin herhangi bir makamında sizin iktidarınız zamanında bir yerlere gelen kişiler tarafsız olmadıkları için, bu millete ve bu halka sevgi ve saygı beslemedikleri için, dürüstlük duygularını bir tarafa bıraktıkları için ben bunları kendime muhatap almıyorum. Ama yazık, bu memleketin bir an önce bu sıkıntılardan kurtulması lazım. Kurtulacağına inanıyorum. Aksi taktirde Türkiye çok büyük felaketlere doğru gidiyor arkadaşlar, Türkiye parçalanıyor. Türkiye'de sorumlu iktidar yok. Bunun sorumsuzluğunun nedeni AKP'nin 325 milletvekilidir. Siz her şeye parmak kaldırıyorsunuz. Sormuyorsunuz, "Arkadaş bu memleket niye böyle yönetiliyor?" demiyorsunuz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (devamla) - Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.