Konu:YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, aslında ben Sadullah Ergin'e soru sormak da istemiyorum çünkü adalet teşkilatını bu duruma getiren, adaleti bu kadar kişiliksizleştiren, keyfî uygulamalar yapan bir kişi olduğunu devamlı söylüyorum. Deniz Feneri davasında yaptığı keyfî uygulamaları, ondan sonra, mahkemelere yaptığı müdahaleleri çok yakından bilen bir kişidir. Dolayısıyla ben burada soru soracak nitelikte bir bakan görmediğim için soru sormuyorum.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Bravo, bravo!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bu tavrı kınamanız gerekir Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana "bravo" diyeceğinize ona söyleyin "bravo" diye.

BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Bakan.