Konu:ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82)
Yasama Yılı:2
Birleşim:25
Tarih:29/11/2011


ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Saygıdeğer Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Tasarı görüşülmeye başladığından bu tarafa dövizle askerlikle ilgili olarak Burdur ilimiz de gündeme gelmiş bulunmaktadır. Anadolu'muzun bu güzide ili, göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'umuzun bu sıkıntılı durumunun telafisi için tasarı gündeme geldiğinden bu tarafa birtakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Burdur'da yaklaşık 17 tane sivil toplum örgütünün bir araya gelerek birtakım tedbirler ve önlemlerle ilgili talepleri söz konusu. İnşallah, biz bunları Sayın Bakanımızla, bakanlarımızla paylaşarak telafi etmeye çalışacağız. Özellikle, şimdiye kadar Burdur'umuzu yatırımlarda ve hizmetlerde göz ardı etmeyen bakanlarımızın bu noktada bir gayreti olacağını düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar)