Konu:YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, müsteşarınızın başkanlığını yaptığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı var biliyorsunuz. Bu vakfın bir amacı da hâkim, savcıların lojman ihtiyacını karşılamak. Fakat atama, nakil, emeklilik nedeniyle lojmanı iki ay içinde boşaltmayan hâkim, savcılardan lojman kira bedelinin yüzde 1.000 katı -dikkatinizi çekiyorum, yüzde 1.000 katı- fazla kira bedeli ve ayda 110, senede yüzde 120 tefecilik faizi gibi bir faiz alınmaktadır. Bu uygulamayı değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Özellikle atama ve sürgünlerde itiraz hâlinde itiraz süresi sonuçlanmadan boşaltmaları isteniyor hâkim, savcıların. Bu ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır. Adalet Bakanlığının bağlı kuruluşu olan ATGV'nin tefecilik yapması pek uygun değil bizce. Siz nasıl düşünüyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Özgündüz.