Konu:AFGANİSTAN'DAKİ ÇATIŞMADAN KAÇARAK ÜLKEMİZE GELEN SIĞINMACILARIN DURUMUNA İLİŞKİN
Yasama Yılı:3
Birleşim:50
Tarih:09/01/2013


AFGANİSTAN'DAKİ ÇATIŞMADAN KAÇARAK ÜLKEMİZE GELEN SIĞINMACILARIN DURUMUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, bir dakika sohbeti kesip buraya kulak verirseniz memnun olacağım. Yani Hükûmeti temsilen tek bir bakan bulunmakta şu anda Parlamentoda, Sayın Bakan da sohbet ediyor anlaşılan. Sayın Bakan, dikkatinizi çekiyorum tekrar.

Sayın Bakan duymuyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Siz söyleyin efendim.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Evet, Sayın Bakan, Afganistan'daki çatışmadan kaçarak ülkemize gelen bir kısım sığınmacı Kars'ta bulunmaktadır. Kars'taki kapatılan Süt Endüstrisi Kurumu lojmanlarında, kapısız, camsız, penceresiz yerde vatandaşların yardımıyla geçinen yaklaşık 800-900 sığınmacı var. Suriye'den ülkemize sığınanlara gösterdiğiniz ilgi, alakayı Kars'taki Afgan mültecilere niye göstermiyorsunuz? Bu konudan haberiniz var mı?

İkinci bir nokta Ulaştırma Bakanıyla ilgili. Dün İstanbul'dan Ankara'ya gelmek için uçağa bindik, tam üç saat?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.