Konu:Anayasa'nın 82'nci Maddesine Göre, Milletvekilleri İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Gönderilerek Gündemin "sunuşlar" Kısmında Okunması Ve Genel Kurulun Onayına Sunulması Gereken Başbakanlık Tezkerelerinin İşleme Alınmadığı Gerekçesiyle Başkanlığın Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:48
Tarih:03/01/2013


ANAYASA'NIN 82'NCİ MADDESİNE GÖRE, MİLLETVEKİLLERİ İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEREK GÜNDEMİN "SUNUŞLAR" KISMINDA OKUNMASI VE GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI GEREKEN BAŞBAKANLIK TEZKERELERİNİN İŞLEME ALINMADIĞI GEREKÇESİYLE BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkanım, aslında yani bu on dakika, niye iki dakika veriyorsunuz?

BAŞKAN - Öyle yaptık, tamam.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bakın, Anayasa'nın 82'nci maddesi çok açık. Buna göre, herhangi bir yasama organı mensubuna yürütme tarafından görev verilmesi için burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde buna izin alınması lazım.

Bundan önce, AKP'liler çok gidip geziyorlardı, bu sunuşlarda yer alıyordu. Ben de bu AKP milletvekillerine imtiyaz tanındığına, işte bir sürü harcırahlar aldıklarına, devletin parasının bunlara heba edildiğine defalarca burada itiraz ediyordum geçen dönem. Fakat her nedense, bu dönem, bu Meclis Başkanı bunu sunuşlardan kesti. Niye? Çünkü AKP milletvekillerini Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül, bazı bakanlar geziye götürüyorlar, bu geziyi kamuoyunun dikkatinden saklamak için bunu yapıyor. Meclis Başkanının görevi bu mudur? Meclis Başkanının görevi, burada Anayasa'yı ve kanunu uygulamaktır. Yani gidip Tayyip Erdoğan'dan talimat alıp da ondan sonra Tayyip Bey'in kendisine "Git, parti liderine söyle, bu anayasayı belli bir süre içinde düzenlesinler, yoksa biz düzenleriz." diye talimatlarını yerine getireceğine, burada Anayasa'yla kendisine verilmiş görevleri yerine getirmesi lazım. Bu bakımdan, burada, maalesef, Meclis Başkanı kendine düşen görevi yapmamakta, bir de AKP'li milletvekillerinin işte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların kontenjanlarında gidip gezmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisinden saklamakla meşgul olan bir davranış içindedir. Bu, Meclis Başkanlığı yapan bir kişiye yakışmayan bir şeydir, görevini yapmamaktadır. Neden saklanıyor? Anayasa'nın 82'nci maddesi çok açık, diyor ki her hâlükârda Meclisin burada onayı gerekir. Biz uçaklarda görüyoruz, yurt dışına giderken Tayyip Bey'in yanında, Abdullah Bey'in yanında birçok AKP'li milletvekili var; getiriyor, yediriyor, içiriyor, harcırahlar veriyor. Niye saklıyorsunuz bunları? İşte, bunların burada dile gelmesi lazım. İşte, bu, sizin, Sayın Başkan, Başkanlık Divanının bir eksikliği.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki, teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)