Konu: 239 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN MADDELERİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK TALEP ÜZERİNE YAPILAN AÇIK OYLAMA SONUCUYLA İLGİLİ UYGULAMANIN İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


239 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN MADDELERİNE GEÇİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK TALEP ÜZERİNE YAPILAN AÇIK OYLAMA SONUCUYLA İLGİLİ UYGULAMANIN İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; saat 23.15'te söz konusu tasarının görüşmesine başladık. Şimdi saat üçe çeyrek var. Daha birinci bölümün görüşmelerine başlayamadık. Gergin bir ortamda görüşmeler devam ediyor. Bu gergin ve nezih ortamı bize sağladığı için iktidar partisi grup başkan vekillerine çok teşekkür ediyorum!

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Rica ederiz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Böylesine önemli bir kanunu burada uzlaşmayla geçirmek varken, bunu gerginlik ve tartışma konusu yaparak uzatmanın başarısı hiç şüphesiz iktidar partisine aittir. Hiçbir maddede önergemiz yok iken 54 maddenin 54'ünde şu an önergemiz vardır. Bu, süre uzatımı nedeniyle daha çok beraber olacağımız için yine iktidar partisi grup başkan vekiline çok teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki hafta mesaimizi de etkileyecektir. Sermaye Piyasası Kanun'unda belki hiç önergemiz olmayacaktı, şimdi 150 küsür önergemiz olacaktır. Bu, daha çok beraberlik için iktidar partisi grup başkan vekiline teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Bu nezih çalışma ortamı nedeniyle sağ olsunlar, var olsunlar.

Şimdi, insan samimi olur. Diyor ki Sayın Meclis Başkanına iktidar partisi grup başkan vekili: "Siz, tutanaktaki ifadenize göre açıkladınız `160 var.' dediniz, önergenin, açık oylama talebinin düştüğünü söylediniz." Peki, biraz önce oturduğum yerden -ayakta daha doğrusu orada- ifade ettim: Saat 19.00 civarında Sayın Oktay Vural'ın açık oylama talebi?

OKTAY VURAL (İzmir) - Karar yeter sayısı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Daha doğrusu karar yeter sayısı talebi nedeniyle Sayın Başkan "Evet, karar yeter sayısı istedi Oktay Vural." dediği hâlde, tutanaklarda bu yer aldığı hâlde bunu kabul etmediniz. Tutanaklarda yer alıyordu, eğer her şey, tutanak esassa orada niye kabul etmediniz? İnsan tutarlı olur, bir kere.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) -  Erciyes'ten öyle görünüyordu. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ayrıca, 143'üncü maddede, eğer onun dördüncü fıkrasını esas alacak iseniz yani "Elektronik oylamaya açık oylama talebinde bulunan kişiler de girmek zorundaydı." derseniz, o zaman üçüncü fıkraya göre oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan kişilerden başlanması gerekir. Yani, Sayın Başkanın, açık oylama talebinde bulunan kişilere, oylama başlamadan önce çağrıda bulunup elektronik sisteme girmeye onları davet etmesi gerekir. Bu yapılmadan, son fıkraya, daha doğrusu dördüncü fıkraya giderek sonuca ulaşmak mümkün değildir, doğru değildir.

Sayın Başkan en son doğru bir açıklama yapmıştır. 183 kişide kalmıştır, bu iş burada bitmiştir.

Oylamanın yenilenmesi gerekir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama tabii bu görüşmeleri uzatma yönünde kararlı bir irade sergilediği için iktidar partisi grup başkan vekili, daha çok usul tartışmaları burada yapabiliriz. Biliyorsunuz, usul tartışmasının sınırı yok, bir önerge görüşmesi sırasında dâhi?

Sayın Başkan bitiriyorum.

BAŞKAN -  Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Herhangi bir önergenin görüşülmesi sırasında dahi  usul tartışması açabilir milletvekilleri ve usul tartışması talebini Sayın Meclis Başkanının geri çevirme imkânı da yoktur. Bu imkânı biz sürekli olarak kullanabiliriz, mümkündür. Yani, şimdi, buradan bir çıkış arıyor iktidar partisi grup başkan vekili usul tartışması açmak suretiyle ama bu, bumerang gibi dönüp yine sizi vuracak. Biz de usul tartışmasını sabaha kadar, her önergede devam ettirebiliriz. Her önergede karar yeter sayısını  isteyebiliriz. Bütün bunlar mümkündür.

Hayırlı  olsun bu görüşmeler.

Teşekkür ederim. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)