Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerçekte huzurunuza çıkmayı düşünmüyordum ancak yaşanan bu gerginlikten, bu tartışmalar ve konuşmalardan sonra bir konuşma yapma ihtiyacını duyuyorum.

Bugüne kadar din, iman, İslam, dindar, muhafazakârlık, manevi değerler gibi kavramları AKP Hükûmeti kadar kendisiyle özdeşleştirmeye çalışan, onları kendine ait kavramlarmış gibi sahiplenmeye çalışan hiçbir iktidara rastlamadık ancak şunu söylemeliyim ki ortada dinî bir iktidar yoktur, zannedildiği gibi, birçoklarının söylediği gibi dinî değerleri referans alan bir iktidar da yoktur. Ortada, Türkiye'de dünyevi bir iktidar vardır. İktidar için din vardır, dini iktidarı için kullanan bir Hükûmet vardır. Böylesi bir Hükûmet anlayışıyla onun getirdiği yasayı şu an görüşüyoruz. Bundan yedi yüz sene önce büyük düşünür İbni Haldun "Mal iktidara, iktidar mala götürür." demişti. İbni Haldun'un cümlesinin bu yasa tasarısıyla ne kadar gerçeğe uygun olduğunu görüyoruz. İktidar sizi mala taşıyor. O sizi mala taşıyacak yasalardan bir tanesini görüşüyoruz şimdi.

Şimdi bütün bu manevi değerler, din, İslam, onların hiçbirisi yok, şimdi rant coşkusu var; minarelerin, kubbelerin, o olağanüstü İstanbul silüetinin ortasına gökdelen diken bir anlayış var. Dinsel mimarinin, Osmanlı mimarisinin, büyük Mimar Sinan ekolünün, o Allah'a yükselmenin, Allah'a yönelmenin? (AK PARTİ sıralarından "Vay, vay, vay!" sesleri)

BAŞKAN - Lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?Allah'ı yüceltmenin bir aracı olarak gözüken, onun sembolü olan minareler yerine bugün gökyüzüne gökdelenlerle ranta doğru yükselen bir anlayış var. Böyle bir iktidar var şimdi Türkiye'de. Şimdikiler ecdadımıza, kültürümüze saygısız bir şekilde Süleymaniye Camii'nin o olağanüstü silüetinin ortasına rant uğruna gökdelen dikmekten çekinmiyorlar, çekinmiyorlar, kılınız kıpırdamıyor. Hiçbir cumhuriyet hükûmetinin, hiçbir İstanbul belediye başkanının aklına, hiçbir başbakanın aklına o Süleymaniye, Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı'nın kuleleri bu olağanüstü silüetin ortasından yükselen bir gökdeleni yaratmak gelmemişti. Bu, sizin aklınıza geldi. Bunu size yaptıran rant coşkusudur. Yağma ve çapul günlerini yaşıyoruz. Tabakta kalan son kırıntılar da şimdi süpürülüyor iktidarınız tarafından. Bunlar bitince kaçış günleri başlayacak, sizleri o zaman göreceğim. Şimdi bu çoğunluğunuza dayanarak burada terör yaratan bu anlayışı o günlerde göreceğiz, nerelere gittiğinizi göreceğiz.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Hiç yakışmıyor, hiç yakıştıramadım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Metiner, size hiç yakıştıramıyorum. Siz -bir kez daha söylemiştim- ya yazdığınız kitaplardaki gibi burada davranın ya da "O kitaplar benim değil." deyin.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Siz, o kitapları doğru dürüst okumamışsınız besbelli.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, bu, rant coşkusuna kapılmış, o coşkudan kendini kurtaramayan bir iktidarın yasasıdır.

Hepinize hayırlı olsun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.

Sayın Elitaş?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekili verdikleri önerge üzerinde konuşurken bizi inandırıyor gibi gösterip ama inanmadığı, rant iktidarı hâline getiriyor şeklinde AK PARTİ Grubunu, hükûmetleri töhmet altında bırakan bir konuşma yaptı. Müsaade ederseniz konuşma yapmak istiyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, ben Hükûmete yönelik eleştiride bulundum?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ama iktidarımıza yönelik?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Bakan burada. Hükûmete sataşma nedeniyle Sayın Bakan konuşabilir. AK PARTİ Grubunun sataşma nedeniyle söz isteme hakkı yoktur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, takdir edersiniz ki biz AK PARTİ'ye, iktidar grubuna sataşılmıştır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) -Hayır, yoktur efendim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İktidar partisi Grup Başkan Vekilinin konuşmasından Ana Muhalefet Partisi Grup Başkan Vekili niye çekince duyar?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Aa çok güzel. Bakın ben, sizin bu konuşmanıza kadar?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, herhalde zatıaliniz konuşmama karar vermeyeceksiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bir saniye ben konuşmamı bitireyim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) -  Sayın Başkan, konuşmama izin veriyor musunuz?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Bir saniye.

Şimdi, Sayın Hamzaçebi siz konuştunuz efendim.

Şimdi, Grup Başkan Vekili de sataşmadan söz ediyor. Müsaade ederseniz iki dakika söz verelim, sonra söz istiyorsanız size vereyim. Benim verdiğim sözden sonra itirazınız, olmuyor.

Buyurun, size de vereceğim, oturun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, bir saniye, ben cümlemi bitirmedim. Ben Hükûmete yönelik bir sataşmada bulundum. Şu ana kadar? Bakın, Sayın Başkan?

BAŞKAN - Söz vereceğim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Peki, saygım gereği oturuyorum.