Konu:ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim amacımız burada bir gerginlik yaratmak değil. Bize bu milletin? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bakın ama konuşturmuyorsunuz bile. Bir dinleyin ne olur, bunlar sizi de ilgilendiren konular. Bir milletin malıyla, mülküyle alakalı şeyler konuşuyoruz. Biz çıkacağız, diyeceğiz ki: "Bu, bu iddialar var." Biz belgelerimizle ortaya çıkacağız, koyacağız. Sayın Bakan da çıkıp diyecek ki: "Hayır kardeşim bu iddialar doğru değil." Bizim söylediğimiz şeyler belli, bu tartışmaların ötesinde şeyler söylüyorum.

Şimdi, Sayın Bakan çıkıp diyor ki: "Yalancı, yalancı, yalancı?" Değerli arkadaşlar, bu çok ağır bir laf olduğu için buraya çıktım. Ben hepinizin huzurunda söylüyorum: Sayın Bakan, gelin istediğiniz platformda çıkalım, ben iddialarımı ortaya koyayım, siz de savunmanızı ortaya koyun. Eğer benim iddialarım yalansa, herhangi bir belgeye dayanmıyorsa ne gerekiyorsa yapacağım ama benim iddialarım belgeye dayanıyorsa, devlet belgelerine dayanıyorsa? Siz o mallara emanetçisiniz, o mallara emanetçi? Onlar milletin malları. Bir haksızlık, hukuksuzluk yapılmışsa sizin gereğini yapmanız lazım ve bütün milletvekillerinin, sadece benim grubumun değil, sizin bunu özendiriyor olmanız lazım. Yoksa şu intiba oluşuyor? Vardır yoktur diye şimdiden bir şey söylemiyorum, az sonra olayları anlatacağım. Siz olmuş şeyleri kapatıyormuş gibi görünürsünüz ve şu an yaptığınız ne yazık ki odur. Çünkü beni konuşturmuyorsunuz. Ben milletin vekili olarak, bir tane milletvekili olarak milletin malıyla alakalı çok önemli şeyler söylüyorum. Niye susturursunuz, niye bağırıyorsunuz, yakışıyor mu bu size? Bu milletin malı.

Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Erdoğdu, anlayışınız için de çok teşekkürler.