Konu:ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR’IN CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, benim de en az o ağır hakaretler kadar ağır hakaretler edebilecek potansiyelim var şu an ama bu Meclise olan saygımdan hiçbir hakarette bulunmayacağım, sadece şunu söyleyeceğim: Konuşma boyunca iki şeyi söylemişim:

Bir: Neden açık ihale yapmadınız?

İki: 770 trilyon TOKİ zarar ettirildi mi?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Bütün ihalelerimiz açık, bütün ihalelerimiz açık.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - İki tane şey söylemişim ve siz bunun karşısında demişsiniz ki: "Gerek benim çalıştığım dönemde -sekiz buçuk yılda- ve gerekse benden sonraki arkadaşlarımın döneminde Toplu Konut İdaresi hakkında açılmış bir dava yoktur, bir soruşturma yoktur." (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Soruşturma yok, doğru. Evet, var mı? Soruşturma var mı, soruşturma?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Tutanak burada. Hiç boşuna parçalanmayın.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Getir bakalım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) -Tutanak burada.

Ben de demişim ki: "Sayın Bakan, Toplu Konut hakkında açılmış çok dava var."

OKTAY SARAL (İstanbul) - Sonuç ne, sonuç? Olsa ne olur?

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen dinleyelim.

OKTAY SARAL (İstanbul) - Sonuç yok, sonuç?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ya, arkadaşım sen niye bağırıyorsun?

OKTAY SARAL (İstanbul) - Sonuç var mı, sonuç?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sen niye bağırıyorsun? Konuşmamı bozamazsın benim. Benim mücadelem var. (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

Bunun karşısında?

BAŞKAN - Lütfen? Lütfen?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayın Başkan, müdahale eder misiniz.

BAŞKAN - Söylüyorum.

Buyurun.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Saptırma!

BAŞKAN - Sayın Bakanım, lütfen bitirsin.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Şimdi Sayın Başkan, konuşmama hiç engel olamayacaklar. Benim söylediğim net, tutanaklar net ve ben bunun karşısında diyorum ki "Dava yok." demiş. Ben bir tane örnek davayı verdim, üstelik bir tane örnek verdiğim davada tutmuş?

OKTAY SARAL (İstanbul) - Sonuç neyse onu söyle, sonuç ne? (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen, lütfen?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Bütün ihalelerimiz açık.

BAŞKAN - Sayın Bakanım lütfen.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) - Böyle şey mi olur ya, susun be, susun. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Tanrıkulu lütfen. (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Hayret bir şey ya, 9 dakika sizi dinledik, 9 dakika. (AK PARTİ sıralarından "Ne bağırıyorsun?" sesleri, gürültüler)

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Siz bizi nasıl susturacağınızı sanıyorsunuz ya, biz milletin vekiliyiz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Yalan söylüyorsun. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar sakin olalım, lütfen.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Siz bizi susturamazsınız, susmayacağız, hele yetimin hakkı için sonsuza kadar konuşacağız. (AK PARTİ sıralarından "haysiyet celladı" sesi, gürültüler)

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Yalan konuşuyorsunuz!

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen sakin olalım.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Ne haysiyet celladı?

Susmayacağız? Neyi yanlış söylüyorum, hangisini yanlış söylüyorum, hangisi belgesiz, hangisinde yetimin hakkı yok.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Yalan söylüyorsun.

BAŞKAN - Sayın Bakanım? Sayın Bakanım sakin olun lütfen.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Çıkacağız televizyona seninle, yalan konuşuyorsam ben istifa edeceğim, doğru söylüyorsam sen istifa edeceksin. Var mısın? Demedin mi bunu? (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, gürültüler)

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Yazıklar olsun, yazıklar olsun!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bunu dedin ve yalan söyledin, şimdi suçlulukla hareket ediyorsun. (Gürültüler)