Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanın beyanı tutanakta yer alıyor. Ben burada duydum, yetinmedim tutanağa bakıyorum. Sayın Bakan diyor ki: "Gerek benim çalıştığım dönemdeki sekiz buçuk yılda ve gerekse benden sonraki arkadaşlarımın döneminde, Toplu Konut İdaresi hakkında açılmış bir dava yoktur, bir soruşturma yoktur." Şimdi çok iddialı bir cümle söylüyorsunuz Sayın Bakan ve devamında yine başka şeyler söylüyorsunuz. "Şahsım değil TOKİ hakkında açılmış olan davaları da kabul ediyorum." dediniz. Sayın Aykut Erdoğdu'da bunun doğru olmadığını ispat etti. Şimdi, size düşen Sayın Bakan?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İstifa etmek!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?bu beyanınız nedeniyle Sayın Aykut Erdoğdu'dan özür dilemek.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Hamzaçebi.