Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, biraz önce ben kürsüde konuştuğum sırada hepiniz tepki gösterdiniz. Ben şimdi tutanaktan okuyorum, Sayın Bakanın sözü: "Gerek benim çalıştığım dönemdeki sekiz buçuk yılda ve gerekse benden sonraki arkadaşlarımın döneminde Toplu Konut İdaresi hakkında açılmış bir dava yoktur, bir soruşturma yoktur." demiş Sayın Bakanımız.

Şimdi Sayın Bakana soruyorum -onlarcası var, bir tanesini söyleyeceğim- KC Grup isimli firmanın banka kredilerine teminat verildiği için Toplu Konut İdaresi hakkında 30 trilyon devleti zarara soktuğuna yönelik bir dava var mıdır, yok mudur? Onlarca dava var Toplu Konut İdaresi hakkında. Ben her söylediğimi belgeye dayanarak söylüyorum. Beşer şaşar, eğer yanlış söylersem özür dilerim ama bunu doğru söylüyorum. Bütün söylediklerim şimdiye kadar doğru, işte tutanak. İsterseniz bütün iddialarımla ilgili, sadece bu değil, Sayın Bakanın istediği platformda tartışmaya hazırım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Demin kendisi çok ağır laflar kullandı, ben bir cumhuriyet bakanına bunu iade etmiyorum ama istediği yerde bunları ispatlamaya hazırım.

Teşekkür ederim.