Konu:ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR’IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Birincisi: Ben "Sizin hakkınızda dava var." demedim.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) -Öyle dediniz.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Siz "Kurum hakkında dava yok." dediniz, ben de kurumlar hakkında olan, açılmış yolsuzluk davalarından bahsettim. Hiç bunu?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - Kurum hakkında açılan bir yolsuzluk davası varsa?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, ben şunu söylüyorum, hiç boşuna şey yapmayın?

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR (Trabzon) - ?onu ben kendi üzerime kabul ediyorum.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, İç Tüzük?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - 550 kişi gelseniz, kellemi kesseniz, yolsuzlukla mücadele konusunda kararlılığımdan dönmem. Beni dinleyin.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Hayır, olmadı.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - İki: Benim iddialarım ortada. Benim bu kürsüde ettiğim iddialar ortada.

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - İşiniz gücünüz şov yapmak.

BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika. Sükûnetle dinleyelim.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Çıkalım konuşalım. Eğer iddialarımı belgelendiremezsem?

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Niye belgeyle çıkmıyorsun? Buraya belgeyle çık.

BAŞKAN - Beyler, bir dakika.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Bakın, ben söylüyorum: Eğer iddialarımı belgelendiremezsem milletvekilliği görevinden istifa edeceğim, bir daha Meclisin önünden geçmeyeceğim ama iddialarımı belgelendirirsem Sayın Bakan da istifa edecek.

MEHMET YÜKSEL (Denizli) - Ağabeyciğim, belgeyle çık!

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Hodri meydan!

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdoğdu.