Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:15
Tarih:01/11/2012


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, biraz önceki konuşmalarınızda birtakım bilgiler verdiniz. Diğer bakanlar da bilgiler veriyor. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanısınız. Bazı bilgiler, iktidar olarak veya kişisel olarak sizin işinize gelmeyebilir ama sizden ricam şudur ki lütfen, kürsüye çıktığınızda ya araştırarak, bilmiyorsanız araştırarak, biliyorsanız da doğruları söyleyerek cevap verin. Demin diyorsunuz ki "Hiç hakkımızda dava açılmadı." Benim soru önergeme, imzanızla cevabınız var, bir sürü dava açılmış. Yani bu tip şeylerde biraz daha özenli olursanız? İsterseniz söyleyeyim, KC Grup'un Denizbank'a gitmesi meselesindeki kuruma açılan davalardan tutun onlarca dava var, ben bunun listesini verebilirim.

Bir diğer husus, sizler, size emanet edilen yetkilerin ve belgelerin emanetçisisiniz, bu, halkın belgesi. Size bağlı olan TOKİ kurumundan birçok belge istiyorum, bu belgelerin birçoğu gelmiyor. Burada Meclis huzurunda tekrar söylüyorum, Ankara'da bulunan Next İnşaat'a ait belgelerin, ihale şartnamesinin ve sözleşmesinin bana gönderilmesini sağlayın. Burada?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Erdoğdu.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Teşekkür ederim.